روز شمار ثبت‌نام در بیستمین جشنواره الگوهای تدریس برتر 

 روز شمار ثبت‌نام در بیستمین جشنواره الگوهای تدریس برتر 

علاقمندان به شرکت در این جشنواره تنها ۶ روز دیگر فرصت دارند تا ثبت نام خود را انجام دهند.

راهنما ثبت نام: کلیک کنید

 لینک ثبت نام:              alefta.ir 

ارتباط بارابط استان کرمان دربیستمین جشنواره الگوهای تدریس برترجهت دریافت راهنمایی:   mkarimiafshar@