برگزاری کارگاه تدریس مفهومی درس اول تا ششم فلسفه یازدهم

بسمه تعالی

در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه 1402 راس ساعت 7:30 صبح روز پنجشنبه کارگاه تدریس مفهومی درس اول تا ششم کتاب فلسفه پایه یازدهم با حضور دبیران فلسفه استان قم در سالن کنفرانس شماره دو تالار فرهنگیان برگزار شد.