تحلیل روز

🔴 رضا نصری،کارشناس حقوق بین الملل:اقدام نظامی ایران «انتقام» نبوده، بلکه «دفاع مشروع» بوده است

۱) اقدام ایران «پاسخ» بوده و نه «حمله» و کاملاً بر اساس اصل «دفاع مشروع » مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل موجه است؛

۲) اقدام نظامی «انتقام» نبوده، بلکه «دفاع مشروع» بوده و بر اساس اصول «تناسب» و «ضرورت» صورت گرفته است؛

۳) ایران صرفاً اهداف نظامی را هدف گرفته و برخلاف اسرائیل هیچ منزل مسکونی غیرنظامی، بیمارستان، مدرسه، کنیسه، نانوایی، مخزن آب، روزنامه‌نگار، آمبولانس یا مهد کودک را هدف قرار نداده است! حتی در این هدف‌گیری نیز غیرنظامیان را به عنوان «تلفات جانبی» قربانی نکرده است!

۴) ایران این اقدام نظامی را به مثابه یک سیلی به حامیان اسرائیل می‌داند تا از خواب بیدار شده و در جهت برقراری «آتش‌بس» به اسرائیل فشار بیاورند و از تداوم این نسل‌کشی بی سابقه در غزه - در اجرای دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری - تلاش کنند.