کارگاه بررسی کتاب یازدهم

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه بررسی کتاب یازدهم

ساعت 10 صبح پنج شنبه 1398/12/8

برگزار می کردد. 

کارگاه مجازی ژیوپولیتیک شهری

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه مجازی ژِئوپولیتیک

تاریخ 1398/11/14

از ساعت 9 صبح تا 12 شب

برگزار می گردد.

مانور سیلاب

به نام خدا

به اطلاع همکاران گرامی می رساند:

مانور سیلاب در تاریخ 5 / 12  / 1398  در مدارس متوسطه دوم برگزار شود. لطفا از چگونگی اجرای مانور عکس و فیلم تهیه نمایید.

بخشنامه چگونگی اجرای سیلاب

شماره یک

شماره دو

شماره سه