فراخوان طراحی سوال تاریخ معاصر

دبیرخانه ی راهبردی تاریخ مسابقه ی طراحی سوال تاریخ معاصر برگزار می کند . شیوه نامه در گروه آموزشی تاریخ در ایتا  قابل مشاهده است و همچنین  از سوی تکنولوژی آموزشی به مدارس بخشنامه شده است.همکارانی که مایل به شرکت در فراخوان هستند، سوالات طرح شده را تا 20 دی ماه با شماره ی 09213519667 در ایتا به سرگروه تاریخ ارسال نمایند.