اطلاعیه کارگاه حضوری

گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه برگزار می کند:

عنوان : کارگاه آموزشی «تحلیل سوالات نهایی ریاضی    »

مخاطبان: دبیران ریاضی  متوسطه استان قم «با افتخار حضور دبیران نو ورود»

تاریخ برگزاری: دوشنبه 3 اردیبهشت

ساعت: ۱۸:۳۰

دریافت گواهی دانش افزایی از طریق؛ qomgt.ir می باشد.

 مکان: خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش

اداره تکنولوژی ، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم