پنجمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

مکان
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس شماره 2
بلوار جمهوری، نبش کوچه ۶  ،اداره کل تبلیغات اسلامی
از طریق لینک    Lms.pjhamedan.ir
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
بلوار جمهوری، نبش کوچه ۶  ،اداره کل تبلیغات اسلامی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان  شهید بهشتی،   24متری مطهری، کوچه شهید جعفری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3،سالن شهید سلیمانی
از طریق لینک    http://vc.qomedu.ir/techm
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس شماره 2
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان امام، 20 متری شهید بهشتی،آموزش و پرورش ناحیه 3،ضمن خدمت سالن اجتماعات ضمن خدمت
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
عنوان کارگاه
نشست آموزشی  فصل سوم کتاب  تفکر و سواد رسانه ای
پاسخ به شبهات دینی
وبینار کشوری عرفان و تصوف در کتاب های درسی
نشست تخصصی بادبیران کمتر از 5 سال سابقه
پاسخ به شبهات دینی
آشنایی با هوش مصنوعی و چشم انداز آن در آموزش درس فیزیک
تحلیل  و بررسی موضوعات چالشی آموزش کتب درسی تمامی پایه ها
آسیب های اجتماعی پیش رو دانش آموزان نسل آلفا
آرایه‌های ادبی کتاب‌های فارسی و علوم و فنون ادبی با رویکرد سؤالات امتحان نهایی
مروری بر کتاب تاریخ یازدهم انسانی با رویکرد امتحان نهایی
تدریس مفهومی منطق دهم (درس هفتم تا دهم)
تدریس مفهومی فلسفه یازدهم (درس هفتم تا یازدهم)
تحلیل و بررسی موضوعات چالشی کتب درسی، پایه دهم عمومی و انسانی "با تاکید بر حضور دبیران نو ورود"
چگونگی تقویت مهارت listening به منظور آمادگی دانش آموزان در امتحانات نهایی تمامی پایه ها
ساعت
18
18/30
18/30
18/30
18/30
18
9/30
18/30
18/30
18
18/30
18/30
18/30
9/30
تاريخ
1402/10/02
1402/10/04
1402/10/04
1402/10/05
1402/10/05
1402/10/05
1402/10/07
1402/10/11
1402/10/12
1402/10/13
1402/10/18
1402/10/25
10/27/1402
10/28/1402
روز
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دوشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
گروه درسي
تفکر و سواد رسانه ای
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (تمامی دبیران)
زبان و ادبیات فارسی
زیست شناسی ، سلامت و بهداشت
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (تمامی دبیران)
فیزیک
زبان انگلیسی
توسعه شایستگی حرفه ای معلمان (تمامی دبیران)
زبان و ادبیات فارسی
تاریخ
فلسفه و منطق  
فلسفه و منطق
عربی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1402/10/30
1402/11/30
1402/10/05
1402/11/03
1402/11/10
1402/12/01
1402/10/30
1402/11/30
1402/12/01
1402/12/15
1402/09/15
1402/09/15
1402/09/30
1402/09/30
1402/09/30
1402/09/30
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/ 20
1402/10/18
1402/10/30
1402/10/30
1402/10/20
1402/11/21
1402/09/10
1402/09/27
1402/10/04
1402/11/01
1402/11/01
1402/11/15
1402/11/15
1402/10/30
1402/11/30
1402/12/28
1402/12/28
1402/9/25
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/15
1402/09/25
1402/09/30
1402/11/23
1402/12/14
1402/09/30
1402/10/30
1402/11/30
 
1402/11/10
1402/11/17
1402/12/08
1402/09/30
1402/10/30
1402/11/26
1402/12/24
1402/12/05
1402/09/30
1402/11/10
1402/11/10
موضوع
فراخوان طراحی طرح درس روزانه از کتاب آزمایشگاه  علوم 1 ( مبحث فشار )مبتنی بر برنامه درس ملی
فراخوان تهیه  و ارسال فیلم تدریس  با رویکرد آموزش ترکیبی از  کتاب  آزمایشگاه علوم پایه های دهم و یازدهم
تهیه ی کلیپ در قالب تدریس writing
فراخوان ایده های نوین همکاران در قالب فرآیندهای آموزشی بومی استان - نقد و بررسی، تحلیل وضعیت آموزشی و نشر و بازخورد آنها
مسابقه انتخاب سوال شبه نهایی پایه های  دهم ،یازدهم و دوازدهم
مسابقه ی اینفوگرافیک با موضوع چگونگی آموزش واژگان به طور موثر
فراخوان تهیه طرح درس با رویکرد برنامه ی درسی از کتاب درسی تاریخ پایه یازدهم انسانی
فراخوان سوالات  شبه نهایی  درس تاریخ  پایه دهم و یازدهم
فراخوان طراحی سوالات شبه نهایی  از کتب جغرافیا، پایه های  دهم ،یازدهم و دوازدهم با توجه به برنامه درس ملی
فراخوان تدریس  به شیوه ترکیبی یا تلفیقی کتاب  جغرافیا، پایه های  دهم ،یازدهم و دوازدهم
فراخوان طرح درس ملی از درس پنجم کتاب دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم  - کلیه رشته‌ها
فراخوان طراحی سوالات واگرا و مفهومی از ابتدای کتاب  تا درس دهم   کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم انسانی
فراخوان طرح درس ملی  از درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان طراحی سوالات مفهومی از درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان تهیه محتوای الکترونیک از درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان نقد و بررسی  درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان طراحی سوالات واگرا و مفهومی از کتاب مدیریت خانواده دختران
فراخوان طراحی اینفوگرافی از درس «مرجعیت و ولایت فقیه» - رشته انسانی صص 671- 571 و  رشته تجربی ص 921-821
فراخوان طراحی یک درس درقالب نگاره های گرافیکی باتکیه بر درس روان شناسی
مسابقه ی طراحی عملکردی درس ریاضی
مسابقه ی طراحی سوال برتر دی ماه درس ریاضی 1
مسابقه ی طراحی سوال برتر دی ماه درس ریاضی و آمار1
فراخوان تولید میکرو فیلم از مباحث کتاب درسی زیست شناسی ،سلامت و بهداشت
مسابقه انتخاب سوال برتر شبه نهایی از کتاب زیست شناسی  (1) پایه دهم
مسابقه تهیه وتولید محتوای آموزشی کتاب یازدهم معارف الدرس الخامس
مسابقه طرح درس نویسی بر اساس دو موضوع پیشنهادی :   الف: اسلوب شرط      ب : جمله­ وصفیه
مسابقه طراحی سؤالات شبیه ساز نهایی و استاندارد پایه های  دهم و یازدهم عمومی و انسانی
مسابقه تهیه وتولید محتوای آموزشی کتاب یازدهم معارف الدرس الثامن
مسابقه مقاله نویسی با تاکید بر موضوع روش های تدریس فعال
مسابقه   تدوین تجارب  زیسته معلمان عربی با محوریت آموزش متون و مکالمه کتب درسی
مسابقه اقدام پژوهی با محوریت آموزش متون و مکالمه کتب درسی
مسابقه تهیه طرح درس متناسب با رویکرد برنامه درسی فلسفه یازدهم
فراخوان بهترین تولید محتوای الکترونیکی منطق دهم
مقاله علمی با موضوع آموزش ترکیبی و هوش مصنوعی
طراحی نمونه سوالات مفهومی دروس منطق و فلسفه
فراخوان نقد و بررسی تفاوت آموزش درس فیزیک با توجه به تنوع  مدارس و نقش موثر آن بر سطح یادگیری فراگیران و نتایج امتحانات نهایی مدارس
طراحی نمونه سؤالات استاندارد کتاب فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی
فراخوان اهمیت و نقش ارزشیابی استاندارد در اصلاح و بهبود عوامل مؤثر بر فرآیند یاددهی - یادگیری درس فیزیک
فراخوان آماده سازی شبیه سازی پدیده های فیزیکی و آزمایشگاه های مجازی، مطابق با موضوعات کتب درسی
مسابقه طراحی سوال استاندارد - شبه نهایی - درس فیزیک پایه یازدهم
فراخوان  اجرای فرایند درس پژوهی و روایت پژوهی  درس فیزیک
فراخوان تحلیل، نقد و بررسی محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید براساس برنامه درس ملی
فراخوان چالش های تدریس  کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب درسی کارگاه کارآفرینی و تولید
فراخوان کلیپ معرفی دبیران کارآفرین موفق سطح استان
فراخوان بررسی علت افت نمرات امتحان نهایی خرداد 1402 و ارائه راهکارهای موثر در ارتقا کیفی و کمی درس شیمی با رویکرد مدارس عادی دولتی
فراخوان  تهیه طرح درس متناسب با رویکرد برنامه درسی  کتاب شیمی پایه یازدهم
فراخوان طراحی سوال شبه نهایی پایه دهم  درس شیمی 1
فراخوان ارسال سؤالات ارزشیابی تشخیصی و تحلیل نتایج آن از کتاب فارسی
مسابقه طراحی سؤالات شبه نهایی کتاب‌های فارسی  1 و 2 و 3
مسابقه طرح درس نویسی (روزانه) از درس 13 کتاب‌های فارسی - 1 و 2 و 3
فراخوان نقد و بررسی محتوای کتاب‌های علوم و فنون ادبی 1 و 2 و 3 در قالب word & pdf
مسابقه طرح درس نویسی و تولید محتوای ازدرس جنگ رسانه ای کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه
فراخوان نقش هوش مصنوعی در جنگ  های سفید
مسابقه  موشن گرافیک  ازکتاب آمادگی دفاعی پایه دوازدهم
فراخوان  نقد و بررسی محتوایی کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه
مسابقه پوسترسازی و اینفوگرافی با عنوان نحوه ساخت طرح درس ملی و آموزش چرخه یادگیری E7
فراخوان طرح درس برتر( روزانه )  براساس برنامه درس ملی  از فصل پنجم  کتاب زمین شناسی
فراخوان طراحی سوال شبه نهایی از کتاب زمین شناسی
فراخوان طراحی سوال شبه نهایی از کتاب انسان و محیط زیست
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
تاریخ
تاریخ
جغرافیا
جغرافیا
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
روان شناسی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
زیست شناسی ، سلامت و بهداشت
زیست شناسی ، سلامت و بهداشت
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
شیمی
شیمی
شیمی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
فناوری
زمین شناسی ،انسان و محیط زیست
زمین شناسی ،انسان و محیط زیست
زمین شناسی ،انسان و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

*** همکاران محترم جهت اطلاع از نحوه شرکت در هر یک از فراخوان ها و ارسال آثار خود به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه فرمایید.

چهارمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

مکان
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان صفائیه، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، سالن شهید عسگری جمکرانی
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان توحید،میدان توحید، ۲۰متری سواران،اداره آموزش و پرورش ناحیه دو، سالن اجتماعات
سالاریه ،میدان میثم ،انتهای خیابان میثم بالا ،میدان پیچک ،سالن میثم
بلوار جمهوری، نبش کوچه ۶ ،اداره کل تبلیغات اسلامی
عنوان کارگاه
تحلیل سوالات کنکور ،مرور و بررسی کتاب روان شناسی
مباحث دستوری کتاب‌های فارسی با رویکرد سؤالات امتحان نهایی خرداد (با تأکید برحضور دبیران نوورود)
نظارت و نقش گروه های درسی در مدارس
Classroom Management
معرفی مورفوژن ها ونقش آن ها  در تشکیل اندام ها با تاکید بر مورفوژن های موثر در تشکیل چشم و دست و پا
«اصول طراحی سؤالات استاندارد» مطابق با الگوی ملی
چالش های درس هندسه
آموزش عروض با رویکرد سؤالات امتحان نهایی خرداد (با تأکید بر دبیران نوورود)
تحلیل سؤالات امتحان نهایی خرداد و شهریور 1402 با تأکید بر احصاء مفاهیم و موضوعات پر تکرار در سوالات امتحان نهایی
نشست  بررسی و مرور  درس زمین شناسی با رویکرد امتحان نهایی
تربیت کودک و نوجوان در دنیای امروزی
ساعت
18/30
18/30
10
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
تاريخ
1402/09/06
1402/09/07
1402/09/09
1402/09/09
1402/09/11
1402/09/13
1402/09/20
1402/09/21
1402/09/27
1402/09/28
1402/09/29
روز
دوشنبه
سه شنبه
پنج ‌شنبه
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
گروه درسي
روان شناسی
ادبیات فارسی
توسعه شایستگی حرفه ای معلمان
زبان انگلیسی
زیست شناسی ، سلامت و بهداشت
عربی
ریاضی
ادبیات فارسی
عربی
زمین شناسی
دین و زندگی ،مدیریت خانواده
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

سومین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

مکان
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس شماره 2
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس شماره 2
ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ، سالن جلسات ، جنب بوستان علوی
خیابان ساحلی بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
میدان روح الله، دبیرستان ماندگار امام صادق علیه السلام.
عنوان کارگاه
اخلاق حرفه ای دبیران ریاضی
وبینار کشوری آشنایی با مفاهیم، کاربردها و روش های ساخت ترکیبات نانو جهت استفاده در آموزش های ترکیبی
هم‌اندیشی بررسی محتوای کتاب‌های نگارش و چالش‌های تدریس آن
تدریس مفهومی درس اول تا ششم فلسفه یازدهم
تدریس مفهومی درس اول تا ششم منطق دهم
همیار طبیعت و نقش آن در مدیریت پایدار منابع طبیعی ( با همکاری منابع طبیعی استان قم )
وبینارکشوری  درس پژوهی
«طرح درس نویسی براساس الگوی ملّی »
نشست آموزشی بایدها و نبایدهای کلاس درس جغرافیا ویژه دبیران نو ورود
روش تحلیلی تدریس کتاب‌های فارسی 1 و 2 و 3  (با تأکید بر دبیران نوورود)
مروری بر کتاب درسی تاریخ دهم با محوریت امتحان نهایی
" بررسی مهمترین آسیب های اجتماعی در استان قم با محوریت تحکیم بنیاد خانواده "
کارگاه آموزشی آزمایش های کتاب  شیمی پایه  دهم و کتاب آزمایشگاه علوم
ساعت
18/30
18
18/30
7/30
9/45
9
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
تاريخ
1402/08/22
1402/08/22
1402/08/23
1402/08/25
1402/08/25
1402/08/25
1402/08/29
1402/08/29
1402/08/30
1402/08/30
1402/09/01
1402/09/02
1402/09/05
روز
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
گروه درسي
ریاضی
شیمی
ادبیات فارسی
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
جغرافیا ، زمین شناسی ، انسان و محیط زیست ، زیست شناسی و کشاورزی
توسعه شایستگی حرفه ای معلمان (تمامی دبیران دوره دوم متوسطه)
عربی
جغرافیا
ادبیات فارسی
تاریخ
روان شناسی  و علوم اجتماعی
شیمی و آزمایشگاه علوم
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

دومین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

مکان
خیابان شهید کریمی، خیابان مطهری، دبیرستان تیزهوشان دور دوم  شهید قدوسی.
عنوان کارگاه
کارگاه آموزشی با عنوان آزمایش های کتاب فیزیک  پایه دهم و کتاب آزمایشگاه علوم
ساعت
18/30
تاريخ
1402/08/08
روز
دوشنبه
گروه درسي
فیزیک و آزمایشگاه علوم
رديف
1