برنامه جدید امتحانات نهایی پایه دهم

  برنامه جدید امتحانات نهایی پایه  دهم

ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت رئیس جمهور محبوب، مردمی، عالم و مجاهد حضرت آیت الله رئیسی و همراهان گرانقدر ایشان و همچنین نظر به اعلام ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شامخ شهدای عزیز خدمت مبنی بر لغو شدن همه امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته جاری، به اطلاع می‌رساند تقویم جدید آزمون‌های نهایی دوره متوسطه دوم مدارس به شرح زیر اعلام میشود 

------------------------------------------     
کانال اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم     

برنامه جدید امتحانات نهایی پایه دهم

  برنامه جدید امتحانات نهایی پایه  دهم
ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت رئیس جمهور محبوب، مردمی، عالم و مجاهد حضرت آیت الله رئیسی و همراهان گرانقدر ایشان و همچنین نظر به اعلام ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شامخ شهدای عزیز خدمت مبنی بر لغو شدن همه امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته جاری، به اطلاع می‌رساند تقویم جدید آزمون‌های نهایی دوره متوسطه دوم مدارس به شرح زیر اعلام میشود 

------------------------------------------     
کانال اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم     

برگزاری امتحانات نهایی در زمان مقرر

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

✅امتحانات نهایی در زمان مقرر برگزار خواهد شد

🔸معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش تعیین شده خبرداد.

🔸به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش تعیین شده خبرداد و گفت: از دانش آموزان عزیز تقاضا داریم در وقت مقرر در محل آزمون نهایی حضور یابند و با آمادگی کامل در این آزمون شرکت نمایند و از هرگونه اطلاع‌یابی از مراجع غیررسمی خودداری کنند.


🔸وی در ادامه افزود: مرجع اطلاع رسانی در این خصوص پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش به آدرس medu.gov.ir ، کانال اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در شاد، به آدرس https://shad.ir/officialmedu ، رسانه ملی، و ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق می‌باشد.
┄┄┅┅┅❅🇮🇷🇮🇷🇮🇷❅┅┅┅┄┄

برگزاری امتحانات نهایی در زمان مقرر

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

✅امتحانات نهایی در زمان مقرر برگزار خواهد شد

🔸معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش تعیین شده خبرداد.

🔸به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش تعیین شده خبرداد و گفت: از دانش آموزان عزیز تقاضا داریم در وقت مقرر در محل آزمون نهایی حضور یابند و با آمادگی کامل در این آزمون شرکت نمایند و از هرگونه اطلاع‌یابی از مراجع غیررسمی خودداری کنند.


🔸وی در ادامه افزود: مرجع اطلاع رسانی در این خصوص پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش به آدرس medu.gov.ir ، کانال اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در شاد، به آدرس https://shad.ir/officialmedu ، رسانه ملی، و ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق می‌باشد.
┄┄┅┅┅❅🇮🇷🇮🇷🇮🇷❅┅┅┅┄┄