سوالات شبه نهایی یازدهم

- سوالات شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید .

 

- سوالات شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید .

 

- راهنمای تصحیح شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

 

 

سوالات شبه نهایی دهم

- سوالات  شبه نهایی  زیست شناسی دهم ، نوبت صبح را از اینجا  دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح  شبه نهایی زیست شناسی دهم ،  نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید.

 

- سوالات  شبه نهایی زیست شناسی دهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح  شبه نهایی زیست دهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

سلامت و بهداشت

 سوالات خط به خط  و  پاسخ فعالیت های   سلامت و بهداشت  دوازدهم با فشردن کلمه درس  در قسمت پایین مشاهده کنید.

 

درس 1                   درس 2                         درس 3                 درس 4                درس 5 

درس 6                   درس 7                          درس 8                درس 9               درس 10

درس11                درس 12                         درس 13             درس 14

بانک سوالات خط به خط

- سوالات خط به خط  زیست شناسی 1 ( دهم تجربی ) را از اینجا کلیک کنید.

 

- سوالات خط به خط  زیست شناسی 3   ( دوازدهم تجربی ) را از اینجا کلیک کنید .

 

 

آزمون آنلاین دانش آموزی زیست شناسی استان قم بهمن 1401

 

به نام خدا

مبعث پیامبر رحمت و مهربانی مبارک باد

آزمون آنلاین زیست شناسی  استان قم

 لطفا دانش آموزان هر پایه روی لینک خود کلیک نماید تا آزمون برای شما باز شود

? زیست دهم فصل بک تا گفتار اول فصل ۴

لینک زیست دهم  اینجا کلیک نمایید

? زیست یازدهم فصل ۱ تا پایان فصل ۵

لینک زیست یازدهم اینجا کلیک نمایید

? زیست دوازدهم فصل یک تا پایان ۴

لینک زیست دوازدهم  اینجا کلیک نمایید