نمونه سوالات زمین شناسی و انسان ومحیط دی1401

سلام ودرود همکاران گرامی خدا قوت 

 نمونه سوالاتی مربوط به درس زمین شناسی وانسان ومحیط زیست جهت استفاده همکاران در بانک

سوالات قرار داده شده است امیدوارم مفید باشد 

نمونه سوال زمین شناسی                                      نمونه سوال انسان ومحیط زیست 

نمونه سوال فصل اول زمین شناسی

با سلام و ادب

همکاران محترم می توانند در ازمون درس زمین شناسی فصل اول ، از نمونه های زیر استفاده کنند.

 

                                         نمونه 1                                     نمونه 2

 

نمونه سوال فصل اول زمین شناسی

با سلام و ادب

همکاران محترم می توانند در ازمون درس زمین شناسی فصل اول ، از نمونه های زیر استفاده کنند.

 

                                         نمونه 1                                     نمونه 2

 

نمونه سوال زمین شناسی

با سلام و ارزوی قبولی طاعات

همکاران محترم می توانند از نمونه سوالات زیر در طراحی سوالات زمین شناسی خود استفاده کنند.

 

فصل 4 زمین شناسی                                 فصل 4 زمین شناسی

فصل 5 زمین شناسی                                فصل 6 زمین شناسی 

ف 7 زمین شناسی                                     فصل 6 انسان و محیط زیست