نمونه سوالات زمین شناسی و انسان ومحیط دی1401

سلام ودرود همکاران گرامی خدا قوت 

 نمونه سوالاتی مربوط به درس زمین شناسی وانسان ومحیط زیست جهت استفاده همکاران در بانک

سوالات قرار داده شده است امیدوارم مفید باشد 

نمونه سوال زمین شناسی                                      نمونه سوال انسان ومحیط زیست