اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1402/10/30
1402/11/30
1402/10/05
1402/11/03
1402/11/10
1402/12/01
1402/10/30
1402/11/30
1402/12/01
1402/12/15
1402/09/15
1402/09/15
1402/09/30
1402/09/30
1402/09/30
1402/09/30
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/ 20
1402/10/18
1402/10/30
1402/10/30
1402/10/20
1402/11/21
1402/09/10
1402/09/27
1402/10/04
1402/11/01
1402/11/01
1402/11/15
1402/11/15
1402/10/30
1402/11/30
1402/12/28
1402/12/28
1402/9/25
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/15
1402/12/15
1402/09/25
1402/09/30
1402/11/23
1402/12/14
1402/09/30
1402/10/30
1402/11/30
 
1402/11/10
1402/11/17
1402/12/08
1402/09/30
1402/10/30
1402/11/26
1402/12/24
1402/12/05
1402/09/30
1402/11/10
1402/11/10
موضوع
فراخوان طراحی طرح درس روزانه از کتاب آزمایشگاه  علوم 1 ( مبحث فشار )مبتنی بر برنامه درس ملی
فراخوان تهیه  و ارسال فیلم تدریس  با رویکرد آموزش ترکیبی از  کتاب  آزمایشگاه علوم پایه های دهم و یازدهم
تهیه ی کلیپ در قالب تدریس writing
فراخوان ایده های نوین همکاران در قالب فرآیندهای آموزشی بومی استان - نقد و بررسی، تحلیل وضعیت آموزشی و نشر و بازخورد آنها
مسابقه انتخاب سوال شبه نهایی پایه های  دهم ،یازدهم و دوازدهم
مسابقه ی اینفوگرافیک با موضوع چگونگی آموزش واژگان به طور موثر
فراخوان تهیه طرح درس با رویکرد برنامه ی درسی از کتاب درسی تاریخ پایه یازدهم انسانی
فراخوان سوالات  شبه نهایی  درس تاریخ  پایه دهم و یازدهم
فراخوان طراحی سوالات شبه نهایی  از کتب جغرافیا، پایه های  دهم ،یازدهم و دوازدهم با توجه به برنامه درس ملی
فراخوان تدریس  به شیوه ترکیبی یا تلفیقی کتاب  جغرافیا، پایه های  دهم ،یازدهم و دوازدهم
فراخوان طرح درس ملی از درس پنجم کتاب دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم  - کلیه رشته‌ها
فراخوان طراحی سوالات واگرا و مفهومی از ابتدای کتاب  تا درس دهم   کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم انسانی
فراخوان طرح درس ملی  از درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان طراحی سوالات مفهومی از درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان تهیه محتوای الکترونیک از درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان نقد و بررسی  درس دهم  کتاب دین و زندگی  پایه یازدهم عمومی
فراخوان طراحی سوالات واگرا و مفهومی از کتاب مدیریت خانواده دختران
فراخوان طراحی اینفوگرافی از درس «مرجعیت و ولایت فقیه» - رشته انسانی صص 671- 571 و  رشته تجربی ص 921-821
فراخوان طراحی یک درس درقالب نگاره های گرافیکی باتکیه بر درس روان شناسی
مسابقه ی طراحی عملکردی درس ریاضی
مسابقه ی طراحی سوال برتر دی ماه درس ریاضی 1
مسابقه ی طراحی سوال برتر دی ماه درس ریاضی و آمار1
فراخوان تولید میکرو فیلم از مباحث کتاب درسی زیست شناسی ،سلامت و بهداشت
مسابقه انتخاب سوال برتر شبه نهایی از کتاب زیست شناسی  (1) پایه دهم
مسابقه تهیه وتولید محتوای آموزشی کتاب یازدهم معارف الدرس الخامس
مسابقه طرح درس نویسی بر اساس دو موضوع پیشنهادی :   الف: اسلوب شرط      ب : جمله­ وصفیه
مسابقه طراحی سؤالات شبیه ساز نهایی و استاندارد پایه های  دهم و یازدهم عمومی و انسانی
مسابقه تهیه وتولید محتوای آموزشی کتاب یازدهم معارف الدرس الثامن
مسابقه مقاله نویسی با تاکید بر موضوع روش های تدریس فعال
مسابقه   تدوین تجارب  زیسته معلمان عربی با محوریت آموزش متون و مکالمه کتب درسی
مسابقه اقدام پژوهی با محوریت آموزش متون و مکالمه کتب درسی
مسابقه تهیه طرح درس متناسب با رویکرد برنامه درسی فلسفه یازدهم
فراخوان بهترین تولید محتوای الکترونیکی منطق دهم
مقاله علمی با موضوع آموزش ترکیبی و هوش مصنوعی
طراحی نمونه سوالات مفهومی دروس منطق و فلسفه
فراخوان نقد و بررسی تفاوت آموزش درس فیزیک با توجه به تنوع  مدارس و نقش موثر آن بر سطح یادگیری فراگیران و نتایج امتحانات نهایی مدارس
طراحی نمونه سؤالات استاندارد کتاب فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی
فراخوان اهمیت و نقش ارزشیابی استاندارد در اصلاح و بهبود عوامل مؤثر بر فرآیند یاددهی - یادگیری درس فیزیک
فراخوان آماده سازی شبیه سازی پدیده های فیزیکی و آزمایشگاه های مجازی، مطابق با موضوعات کتب درسی
مسابقه طراحی سوال استاندارد - شبه نهایی - درس فیزیک پایه یازدهم
فراخوان  اجرای فرایند درس پژوهی و روایت پژوهی  درس فیزیک
فراخوان تحلیل، نقد و بررسی محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید براساس برنامه درس ملی
فراخوان چالش های تدریس  کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب درسی کارگاه کارآفرینی و تولید
فراخوان کلیپ معرفی دبیران کارآفرین موفق سطح استان
فراخوان بررسی علت افت نمرات امتحان نهایی خرداد 1402 و ارائه راهکارهای موثر در ارتقا کیفی و کمی درس شیمی با رویکرد مدارس عادی دولتی
فراخوان  تهیه طرح درس متناسب با رویکرد برنامه درسی  کتاب شیمی پایه یازدهم
فراخوان طراحی سوال شبه نهایی پایه دهم  درس شیمی 1
فراخوان ارسال سؤالات ارزشیابی تشخیصی و تحلیل نتایج آن از کتاب فارسی
مسابقه طراحی سؤالات شبه نهایی کتاب‌های فارسی  1 و 2 و 3
مسابقه طرح درس نویسی (روزانه) از درس 13 کتاب‌های فارسی - 1 و 2 و 3
فراخوان نقد و بررسی محتوای کتاب‌های علوم و فنون ادبی 1 و 2 و 3 در قالب word & pdf
مسابقه طرح درس نویسی و تولید محتوای ازدرس جنگ رسانه ای کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه
فراخوان نقش هوش مصنوعی در جنگ  های سفید
مسابقه  موشن گرافیک  ازکتاب آمادگی دفاعی پایه دوازدهم
فراخوان  نقد و بررسی محتوایی کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه
مسابقه پوسترسازی و اینفوگرافی با عنوان نحوه ساخت طرح درس ملی و آموزش چرخه یادگیری E7
فراخوان طرح درس برتر( روزانه )  براساس برنامه درس ملی  از فصل پنجم  کتاب زمین شناسی
فراخوان طراحی سوال شبه نهایی از کتاب زمین شناسی
فراخوان طراحی سوال شبه نهایی از کتاب انسان و محیط زیست
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
تاریخ
تاریخ
جغرافیا
جغرافیا
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
روان شناسی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
زیست شناسی ، سلامت و بهداشت
زیست شناسی ، سلامت و بهداشت
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
شیمی
شیمی
شیمی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
فناوری
زمین شناسی ،انسان و محیط زیست
زمین شناسی ،انسان و محیط زیست
زمین شناسی ،انسان و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

*** همکاران محترم جهت اطلاع از نحوه شرکت در هر یک از فراخوان ها و ارسال آثار خود به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه فرمایید.