اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی)مسابقه آنلاین از کتاب «مسئله‌ی حجاب» شهید مطهری (ره) (

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدیه رضایی

4

شهید هندویان

استانی

دوم

2

حرمت نصرالله پور

1

امامت

ناحیه ای

سوم

3

مریم خاکی نژاد

2

حضرت معصومه (س)

ناحیه ای

سوم

4

فاطمه جنتی

4

حضرت زینب کبری (س)

ناحیه ای

سوم

 

زبان انگلیسی )آزمون مسابقه ی کتابخوانی مرتبط با(AI

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

لیلا صفری

جعفرآباد

حضرت مریم(س)

استانی

دوم

2

مهدیه ارباب ری آبادی

1

نور

استانی

دوم

3

حمیده محمدی آقازیارتی

۳

دارالزهرا(س)

ناحیه ای

دوم

4

زهرا موسوی

1

حاج محمدحسین صباری

ناحیه ای

سوم

5

حجت یوسفعلی

کهک

آزادگان

ناحیه ای

سوم

 

جغرافیا(آزمون آنلاین  ازکتاب جغرافی 3 ( مخاطرات طبیعی ) پایه دوازدهم انسانی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

ریحانه فلاطونی

4

شهید هندویان

استانی

اول

2

کلثوم سادات حسینی

3

سبحان

استانی

دوم

3

سعیده میرانی

جعفرآباد

حجاب

استانی

دوم

4

لیلا حاج علی گل

3

غدیر

استانی

دوم

5

میلاد برفی

1

شاهد علی اکبر(ع)

ناحیه ای

اول

6

فاطمه توکلی مهر

2

شاهد حضرت خدیجه(س)

ناحیه ای

اول

7

دنیا سادات کهفی

2

آرزو رضایی

ناحیه ای

اول

8

فاطمه گائینی

4

شهید هندویان

ناحیه ای

اول

9

مهدی نجفی

1

هدایتی

ناحیه ای

دوم

10

زینب تیموری یانسری

4

ایزدی

ناحیه ای

دوم

11

لیلی آرزومندی

3

غدیر

ناحیه ای

دوم

12

فاطمه بردبار

4

منتظری

ناحیه ای

سوم

 

جغرافیا(آزمون آنلاین کتاب جغرافیا ( نواحی سیاسی )پایه یازدهم انسانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدی نجفی

1

هدایتی

استانی

دوم

2

معصومه سلیمی

3

رضویه

ناحیه ای

اول

3

کلثوم سادات حسینی

3

سبحان

ناحیه ای

اول

4

رقیه  قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

ناحیه ای

اول

5

فاطمه بردبار

4

منتظری

ناحیه ای

دوم

6

مصطفی  توکلی نغمه

2

شهدا ی نیروگاه

ناحیه ای

دوم

7

لیلا حاج علی گل

3

غدیر

ناحیه ای

دوم

8

معصومه موسوی

1

فرهنگ

ناحیه ای

دوم

9

زینب تیموری یانسری

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

 

روان شناسی  (فراخوان طراحی یک درس در قالب نگاره های گرافیکی با تکیه بر درس روان شناسی  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

بتول سمیعی

2

حضرت مریم (س)

استانی

اول

 

ریاضی (طراحی تکلیف عملکردی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

سمیه معمارزاده

4

بلقیس برقعی

استانی

دوم

2

زهره شرف الدین

4

بلقیس برقعی

استانی

دوم

3

نفیسه انارکی

4

فرزانگان

استانی

دوم

4

اعظم یوسف زاده عینی

جعفر آباد

حضرت مریم(س)

استانی

سوم

5

مهدی جعفریان یسار

2

پانزده شعبان

ناحیه ای

اول

6

سیده بتول حسینی زری

4

بلقیس امامی

ناحیه ای

اول

7

زهرا رعیت زاده

2

محمد رضایی

ناحیه ای

دوم

 

ریاضی (مسابقه طراحی سوال برتر دی ماه درس ریاضی و آمار  1  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

جواد علامه ضمیر

2

شهید زین الدین

استانی

اول

2

مهدیه عبدالمطلبی

1

فاطمه زهرا(س)

استانی

دوم

3

پیمان رهنما

4

معلم

استانی

دوم

4

سمانه میرزایی

3

فرزانگان

استانی

دوم

5

سهیلا ترابی

1

حضرت مریم(س)

استانی

سوم

6

انسیه داود آبادی

3

رضویه

ناحیه ای

اول

7

فهیمه حسینی

3

حضرت مریم(س)

ناحیه ای

دوم

 

ریاضی (مسابقه طراحی سوال برتر  دی ماه درس ریاضی  1  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

حسین عرب

3

هفده شهریور

استانی

اول

2

نفیسه انارکی

4

فرزانگان

استانی

اول

3

احسان حسینی

1

امام صادق(ع)

استانی

دوم

4

عباس میری مزرعه شاهی

3

هفده شهریور

استانی

دوم

5

فاطمه خوش گفتار

3

حضرت معصومه(س)

ناحیه ای

اول

6

پروانه طاهری

2

نواب صفوی

ناحیه ای

اول

 

دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی ) فراخوان طراحی سوالات مفهومی از درس دهم کتاب دین و زندگی پایه یازدهم عمومی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

طاهره ربانی نژاد

2

برقعی

استانی

دوم

2

فاطمه فرح زادی

3

فرزانگان 2

استانی

دوم

3

مریم خاکی نژاد

2

حضرت معصومه (س)

ناحیه ای

اول

4

ملک سادات هاشمی

3

غدیر

ناحیه ای

دوم

5

طیبه زارعی

2

حضرت مریم (س)

ناحیه ای

دوم

 

دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی ) فراخوان تهیه محتوای الکترونیک از درس دهم کتاب دین و زندگی پایه یازدهم عمومی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه فرح زادی

3

فرزانگان 2

استانی

اول

2

نیر نایب پاشایی

2

فخری

ناحیه ای

اول

3

شریعت نظری وانانی

4

ایزدی

ناحیه ای

اول

 

زیست شناسی ،سلامت و بهداشت (مسابقه انتخاب  سوال  برتر شبه نهایی از کتاب زیست شناسی1  پایه دهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

منصوره ایرانی خواه

1

نرجس جمکران

استانی

دوم

2

تقی قربانی

1

امام صادق(ع)

ناحیه ای

اول

3

مریم نیک سخن

1

ریحانه النبی

ناحیه ای

سوم

 

شیمی (فراخوان تهیه طرح درس متناسب با رویکرد برنامه درسی کتاب شیمی یازدهم  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مرضیه سرخیل

3

غدیر

استانی

اول

2

زهرا شیرازی

4

منتظری

استانی

اول

3

مریم صالحی

1

باقرالعلوم

استانی

اول

4

مهدیه اسکندری

4

امام رضا(ع)

استانی

سوم

 

دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی )مسابقه آنلاین از کتاب «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» سلسله جلسات مقام معظم رهبری  بخش اول کتاب«اشاره»  و بخش های«نبوت»و «ولایت» (

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

شهناز شاکه نیا

3

میعاد

ناحیه ای

سوم

2

فریبا فلاح زاده

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

 

آزمایشگاه (  فراخوان طراحی طرح درس روزانه از کتاب آزمایشگاه علوم 1 ( مبحث فشار )مبتنی بر برنامه درس ملی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه حجازی

3

فرزانگان 2

استانی

دوم

 

زیست شناسی ،سلامت و بهداشت (فراخوان تولید میکروفیلم از مباحث کتاب  درسی زیست شناسی ،سلامت و بهداشت)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

سمیه کشتکاران

1

شاهد رضویه

ناحیه ای

اول

2

فاطمه طیبی

2

نمونه دولتی مهدیه

ناحیه ای

سوم

 

شیمی (فراخوان بررسی علل افت نمرات امتحان نهایی خرداد 1402 و ارائه راهکارهای موثر در ارتقاء کیفی و کمی درس شیمی با رویکرد مدارس عادی دولتی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

ریحانه خزایی

2

نمونه دولتی مهدیه

استانی

اول

2

مرضیه سرخیل

3

غدیر

استانی

اول

 

کارگاه کارآفرینی و تولید  (ایده پردازی در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در کارآفرینی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

نعیمه سادات  سیدصالحی

4

مهندس نجیمی

استانی

سوم

 

آزمایشگاه علوم (فراخوان تهیه و ارسال فیلم تدریس با رویکرد آموزش ترکیبی از کتاب آزمایشگاه علوم پایه­های دهم و یازدهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

آمنه وزیری راد

4

پرفسور حسابی

استانی

دوم