دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

نوع تقدیر
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
استانی_ ناحیه ای
دبیرخانه‌ای _ استانی
استانی_ ناحیه ای
دبیرخانه‌ای_ استانی
استانی_ ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1403/02/10
1403/02/16
1403/02/19
1403/01/31
1403/02/14
1403/02/18
1403/01/30
1403/01/25
1403/02/15
1403/02/05
1403/02/11
1403/02/11
1403/02/11
موضوع
فراخوان تولید محتوای آموزشی خلاق با محوریت آیه 6 سوره حجرات با هوش مصنوعی
فراخوان ارسال فعالیت گروهی کتاب تفکر و سواد رسانه ای (صفحات 71 ، 69 ، 65)
فراخوان ارسال تحلیل فعالیت در خانه کتاب تفکر و سواد رسانه ای (صفحات 77 ، 70 )
فراخوان درس پژوهی از درس«مرجعیت و ولایت فقیه» کتاب دین و زندگی (رشته های علوم  انسانی و علوم تجربی)
فراخوان تجربیات زیسته با موضوع تاثیر نظارت همتا بر بهبود نحوه ی  آموزش
فراخوان آینده پژوهی با موضوع Applying AR or VR in teaching
مسابقه تهیه و تولید محتوای الکترونیکی با موضوع آزاد
مسابقه تدریس تلفیقی و خلاقانه درس ششم کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید
مسابقه طرح درس نویسی کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید  (بخش 28 طرح کسب و کار صفحات 105 تا 108)
فراخوان تولید محتوای دروس فارسی2 (درس‌ 18 )
فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه های ادبی مرتبط با محتوای کتاب‌های درسی( فارسی ، علوم و فنون ادبی متوسطه نظری)و( فارسی و نگارش شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای  هر سه پایه)
فراخوان تولید محتوای دروس علوم و فنون ادبی 2 فصل چهارم (درس‌ 12)
فراخوان ارسال مقالات همکاران در راستای کتاب‌های آموزشی (فارسی و علوم و فنون و نگارش) و موضوعات درسی
گروه درسي
تفکر و سواد رسانه ای
تفکر و سواد رسانه ای
تفکر و سواد رسانه ای
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
عربی
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

*** همکاران محترم جهت اطلاع از نحوه شرکت در هر یک از فراخوان ها و ارسال آثار خود به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه فرمایید.